Lôi Âm Tự

Lôi Âm Tự

Nằm trên địa phận phường Đại Yên, từ quốc lộ 18 đi vào chừng dăm cây số, trên một ngọn núi cao bên hồ nhân tạo Yên Lập có một ngôi chùa mang tên rất… “Tây du” – Lôi Âm Tự. Sử sách truyền rằng: Núi Lôi Âm ở cách Read more…