Huế Cổ

Huế Cổ

Với ý tưởng đưa du khách trở về cùng quá khứ huy hoàng của mảnh đất Kim Long xưa, những nghệ nhân chạm trổ, thiết kế tài ba còn lại của đất kinh kỳ đã làm nên Huế Cổ – Ancient Huế. Nhà hàng Huế Cổ được thành lập vào Đọc tiếp…