“Nếu bạn không biết bạn đang đi đâu, mọi con đường đều giúp bạn đi tới đó.”

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *