“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.”

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *