“Chỉ có người lang thang mới tìm ra những con đường mới.”

“Nếu bạn không biết bạn đang đi đâu, mọi con đường đều giúp bạn đi tới đó.”

”Khách du lịch không biết nơi nào họ từng đến, kẻ lữ hành không biết nơi nào họ sắp đến.”

“Kẻ lữ hành nhìn thấy những gì họ muốn thấy. Khách du lịch nhìn thấy những gì họ phải thấy.”

“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.”

“Hãy ngắm nhìn thế giới. Điều đó tuyệt vời hơn bất cứ giấc mơ nào.”