Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành là một trong những địa điểm tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh. Trong nhiều trường hợp, hình ảnh khu cửa nam ngôi chợ này được xem là biểu tượng của thành phố. Lịch sử – Tên gọi Nguyên thủy, chợ Bến Thành đã có từ trước Read more…