Cù kỳ Móng Cái

Cù kỳ Móng Cái

Lần đầu ra Móng Cái, bạn bảo: “Tý đi ăn sáng món cù kỳ nhé”. Tôi tròn mắt: “Cù kỳ là kỳ cùng à?”. Bạn phá ra cười: “Cù kỳ là họ hàng của cua, tí đi ăn rồi biết”. Chúng tôi là những vị khách đầu tiên của quán Read more…